გაჰყევი საქართველოს Euro2024-ზე!

გაჰყევი საქართველოს Euro2024-ზე!

15 / ივნისი / 2024

გაიაქტიურე როუმინგის ინტერნეტპაკეტი „ევროგოლი“ და გაჰყევი საქართველოს ევროპაში!

 • 1000 მბ - 19 / 7 დღე
 • 2000 მბ - 30 / 14 დღე
 • 4000 მბ - 50 / 14 დღე

გააზიარე პირველი ევროპული ემოცია პირდაპირ Euro2024-დან!

პაკეტები მოქმედებს გერმანიაში, ნებისმიერ ქსელში.

ჩართვა: *137# OK
ან აპლიკაციით: MyMagti

დამატებითი ინფორმაცია
 • აქციის გააქტიურება შესაძლებელია 31 ივლისის ჩათვლით;
 • ერთეულებით სარგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ გერმანიის ტერიტორიაზე, ნებისმიერი ქსელის არჩევის შემთხვევაში;
 • თუ მომხმარებელს ერთდროულად გააქტიურებული აქვს „ევროგოლის“ პაკეტი და როუმინგის სტანდარტული ინტერნეტპაკეტიც, გერმანიაში პაკეტით სარგებლობისას ჯერ დაიხარჯება „ევროგოლის“ ერთეულები და შემდეგ - სტანდარტული;
 • პაკეტის ვადის გასვლის ან ერთეულების ამოწურვის შემდეგ მომხმარებელი ინტერნეტ-როუმინგზე ისარგებლებს პირობით: 1 მბ - 0.25;
 • პაკეტის ვადის გასვლის შემდეგ გამოუყენებელი ერთეულები ანულირდება;
 • თუ მომხმარებელი პაკეტის მოქმედების ვადის გასვლამდე შეიძენს იმავე ვადიან ახალ პაკეტს, ერთეულები დაჯამდება და მოქმედების ვადა აითვლება ახლიდან;
 • სხვადასხვა ვადიანი პაკეტების ერთეულები არ დაჯამდება.  თუ მომხმარებელი ჯერ გაიაქტიურებს 7 დღიან პაკეტს და შემდეგ 14 დღიანს (ან პირიქით), ჯერ გაიხარჯება 7 დღიანი პაკეტის ერთეულები;
 • "ევროგოლის" ინტერნეტპაკეტების ერთეულები არ დაჯამდება როუმინგის სტანდარტულ ინტერნეტპაკეტების ერთეულებთან;
 • როუმინგში ინტერნეტით შეუფერხებლად სარგებლობისთვის შეამოწმეთ შემდეგი პარამეტრები:
  • Data Roaming უნდა გქონდეთ გააქტიურებული;
  • APN-ში უნდა გეწეროთ - 3g.ge
 • როუმინგის სერვისთან დაკავშირებით არსებული სხვა დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ: https://www.magticom.ge/ka/mobile/mobile-services/roaming