სადენიანი ტელეფონია

სადენიანი ტელეფონია

VoIP-ი - სატელეფონო ზარების ციფრული ქსელების (ინტერნეტით) მეშვეობით განხორციელების ტექნოლოგიაა, რომელიც ხმოვან სიგნალებს აკონვერტირებს ციფრულ საინფორმაციო პაკეტებად და უზრუნველყოფს ორმხრივ თანადროულ გადაცემას ინტერნეტ პროტოკოლების გამოყენებით;