კომუნიკაციების კომისიის კვლევა ადასტურებს, რომ საქართველოში მობილური ინტერნეტის ფასები 13%-დან 53%-მდე  იაფია ევროპის ქვეყნებთან შედარებით

კომუნიკაციების კომისიის კვლევა ადასტურებს, რომ საქართველოში მობილური ინტერნეტის ფასები 13%-დან 53%-მდე იაფია ევროპის ქვეყნებთან შედარებით

26 / იანვარი / 2024

კომუნიკაციების კომისია კვლავ აგრძელებს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას, კერძოდ, საკუთარ განცხადებებში ჯიუტად ცდილობს წარმოაჩინოს, თითქოს საქართველოში საკომუნიკაციო მომსახურების ფასები საგანგაშოდ მაღალია. გვსურს კომისიის მიერვე გამოქვეყნებული კვლევის შედეგებიდან წარმოგიდგინოთ ამონარიდი ფიზიკური პირების მობილური ინტერნეტის მოცულობითი პაკეტების ტარიფებთან დაკავშირებით:

  • საქართველოში მობილური ინტერნეტის ყველა მოცულობითი პაკეტის ფასი 13%-დან 53%-მდე დაბალია ევროპის ქვეყნების საშუალო მაჩვენებელთან შედარებით (კვლევა გვ.14);
მოცულობასაქართველოს - ფასი*ევროპის საშუალო - ფასი*სხვაობა საქართველოსა და ევროპის საშუალოს ფასებს შორისკომენტარი
0.5 გბ68-25%საქართველოს ფასი 25%-ით დაბალია ევროპის საშუალოზე
1 გბ69-35%საქართველოს ფასი 35%-ით დაბალია ევროპის საშუალოზე
2 გბ912-25%საქართველოს ფასი 25%-ით დაბალია ევროპის საშუალოზე
5 გბ1417-21%საქართველოს ფასი 21%-ით დაბალია ევროპის საშუალოზე
10 გბ2024-14%საქართველოს ფასი 14%-ით დაბალია ევროპის საშუალოზე
20 გბ3439-13%საქართველოს ფასი 13%-ით დაბალია ევროპის საშუალოზე
50 გბ3677-53%საქართველოს ფასი 53%-ით დაბალია ევროპის საშუალოზე

 

  • „ულიმიტო" მობილური ინტერნეტის ტარიფები მეორე ადგილზეა სიიაფით კვლევაში წარმოდგენილი ევროპის ქვეყნების მაჩვენებლებთან შედარებით (კვლევა გვ.41).
ქვეყანა"ულიმიტო მობილური ინტერნეტის" ფასი*
ლატვია27
საქართველო36
საბერძნეთი61
უნგრეთი67
ლიტვა72
სლოვაკეთი168

*ფასები წარმოდგენილია მსყიდველობითუნარიანობის პარიტეტის (PPP) შესაბამის აშშ დოლარში, დღგ-ს ჩათვლით.

იხ: კომისიის დაკვეთით ჩატარებული 2023 წლის სატელეკომუნიკაციო მომსახურებების ფასების კვლევა სრულად.