შესვლა

გთხოვთ, გაიაროთ ავტორიზაცია

შეიყვანეთ მომხმარებელი და პაროლი

დამატებითი ინფორმაცია
  • ნომრის სტატისტიკის შესახებ ინფორმაცია უფასოა;
  • ნომრის დეტალური ამონაწერის ღირებულებაა - 1 ;
  • დეტალური ამონაწერის მიღება შეუძლია მხოლოდ ნომრის იურიდიულ მფლობელს, აპლიკაციაში იდენტიფიკაციის გავლის შემდეგ;
  • აპლიკაციით შესაძლებელია მხოლოდ ბოლო 30 დღის სტატისტიკისა და დეტალური ამონაწერის მიღება. უფრო ხანგრძლივი ვადის მოთხოვნა შესაძლებელია მაგთის ნებისმიერ ოფისში.