დაფარული ნომრის ამოცნობა

გაიგეთ ვინ გირეკავთ მაშინ, როცა შემომავალი ზარის დროს ნომერი დაფარულია.

  • სერვისი არ იმუშავებს, თუ ოპერატორს საიდანაც შემოგდით ზარი გააჩნია დაფარულო ნომრის ამოცნობის რაიმე შეზღუდვა ან ზარს არ ურთავს ინფორმაციას ნომრის შესახებ. ასევე, თუ ნომრის ამოცნობის ფუნქცია არ აქვს თქვენს ტელეფონს. გთხოვთ, გადაამოწმოთ სერვისის ჩართვამდე.
  • სერვისის აქტივაცია: 443 27687
    ან აპლიკაციით MyMagti
  • სერვისის ჩართვის ერთჯერადი ღირებულება: 30
  • დღიური სააბონენტო: 80 თეთრი
  • სერვისის დეაქტივაცია: 443 78672
  • სერვისით ვერ ისარგებლებთ ნულოვანი ან მინუს ბალანსის შემთხვევაში, რადგანაც ამ დროს არ ხდება სერვისის სააბონენტოს ჩამოჭრა.