ნომრის დაფარვა

დაფარეთ ან გამოაჩინეთ თქვენი ნომერი ადრესატთან დარეკვისას.

სერვისის ჩართვის ერთჯერადი ღირებულება: 5
დღიური სააბონენტო: 5 თეთრი

ნომრის დასაფარად უნდა:

  • გაიაქტიუროთ სერვისი 443 25 47-ზე დარეკვით;
    ან აპლიკაციით MyMagti
  • დარეკვისას გამოიყენოთ შემდეგი ფორმატი: #31#აბონენტის 9-ნიშნა ნომერი

სტანდარტული წესით დარეკვისას თქვენი ნომერი გამოჩნდება.

  • სერვისის გაუქმება: 443 7452
  • გაითვალისწინეთ, თუ ადრესატს ჩართული აქვს ნომრის ამომცნობი ფუნქცია, მოხდება თქვენი ნომრის იდენტიფიცირება. ასევე, თქვენი ნომერი გამოჩნდება ადრესატის დეტალურ ამონაწერში.
  • სერვისით ვერ ისარგებლებთ ნულოვანი ან მინუს ბალანსის შემთხვევაში, რადგანაც ამ დროს არ ხდება სერვისის სააბონენტოს ჩამოჭრა.