საკვირველი დღეები

საკვირველი დღეები

11 / ივლისი / 2024

11 ივლისს #საკვირველიდღეები გთავაზობთ:

 • 300 წთ (საქართველოში)  - 8
 • 7 000 მბ - 8
 • 9 000 მბ - 10

ვადა - 30 დღე

ჩართვა: *288# OK
ან აპლიკაციით: MyMagti

კვირაში ორჯერ, მიიღე #საკვირველი შეთავაზებები - რასაკვირველია, მაგთისგან!

თუ გსურს, რომ "საკვირველი დღეებისა“ და მაგთიკომის სხვა შეთავაზებები SMS-ის სახით მიიღო, იხილე პირდაპირი მარკეტინგის შესახებ სრული ინფორმაცია.

დამატებითი ინფორმაცია
 • წუთების გამოყენება შესაძლებელია მაგთის, სილქნეტის, სელფისა და საქართველოს ფიქსირებული ქსელების მიმართულებით;
 • საქართველოს სხვა მობილურ ქსელებთან და ნომრებზე, რომლებიც იწყება კოდით +99544: იმოქმედებს სტანდარტული ტარიფი;
 • წუთები არ ვრცელდება სპეც. ნომრებზე, ვიდეო ზარებსა (ფასი: 1წთ. – 35თ.) და საერთაშორისო მიმართულებებზე;
 • შეძენილი პაკეტების ვადა - 30 დღე. ვადის გასვლის შემდეგ დარჩენილი ერთეულები ანულირდება;
 • მიმდინარე შეთავაზების ერთი დღის მანძილზე რამდენჯერმე შეძენის შემთხვევაში ერთეულები დაჯამდება, ხოლო ვადა იქნება ბოლო გააქტიურებიდან 30 დღე (გამონაკლისი - საკვირველი კოქტეილი);
 • თუ თქვენ უკვე სარგებლობთ რომელიმე კოქტეილით და გაიაქტიურებთ სხვა ან იმავე კოქტეილს, მოქმედი კოქტეილი და ერთეულები გაუქმდება;
 • აქციის ფარგლებში შეძენილი მეგაბაიტები/წუთები არ დაჯამდება სტანდარტულ მეგაბაიტებთან/წუთებთან. სტანდარტული მეგაბაიტების/წუთების ვადა დარჩება უცვლელი;
 • თუ გაიაქტიურებთ კოქტეილს და ვადის გასვლის შემდეგ აღარ გააგრძელებთ მას, ისარგებლებთ სტანდარტული ტარიფით;
 • თუ მობილურ ნომერზე განხორციელდება საკვირველი შეთავაზების (მბ-ები ან წუთები) და საკვირველი კოქტეილის (ან სხვა კოქტეილის) გააქტიურება, შეთავაზებების ერთდროულად მოქმედების პერიოდში პირველ რიგში გაიხარჯება საკვირველი კოქტეილის (ან სხვა კოქტეილის) ერთეულები;
 • პაკეტით სარგებლობა შეიზღუდება, თუ აბონენტი დაარღვევს "კეთილსინდისიერი სარგებლობის წესებს".