დომენი

ახალი დომენის რეგისტრაციისათვის შეიყვანეთ დომენის სახელი.

დამატებითი ინფორმაცია
დომენის 1 წლით რეგისტრაციის საფასური
.ge
30
.ge (ორი სიმბოლო)
900
.com.ge, .edu.ge, .net.ge, .org.ge, .pvt.ge, .school.ge
12