მომხმარებლის ინფორმაცია

სააბონენტო ნომრის, ბალანსის, პაკეტის, გადახდის თარიღის ნახვა, ასევე პინ კოდის შეცვლა შეგიძლიათ მარტივად - პულტის მწვანე ღილაკზე დაჭერით.
თუ დაგავიწყდათ ტელევიზიის პინ კოდი, პულტის მწვანე ღილაკზე დაჭერით  შეგიძლიათ ის  ხელახლა გამოიგზავნოთ თქვენს საკონტაქტო ნომერზე.

პინ კოდი გამოიყენება სხვადასხვა  ცვლილების განსახორციელებლად, მაგალითად: კრედიტის ჩართვა, არხების და Youtube  აპლიკაციის დაბლოკვა/განბლოკვა და პაკეტის შეცვლა.

იხილეთ დეტალური ინსტრუქცია: