ტარიფების არქივი

კოქტეილი 5 (გაუქმებულია 02.05.22-დან)

ინტერნეტი - 1000 მბ
წუთები მაგთის ქსელში - ულიმიტო
SMS/MMS საქართველოში - ულიმიტო
მოქმედების ვადა - 7 დღე
ფასი - 5₾
აქტივაციის კოდი -  8585 OK

  • ულიმიტო ზარები მაგთის მობილურ ქსელზე;
  • პაკეტის ვადის გასვლის შემდეგ დარჩენილი MB-ები ანულირდება;
  • პაკეტის ფარგლებში შეძენილ SMS/MMS ერთეულების გამოყენება შეუძლებელია საერთაშორისო SMS/MMS-ისთვის;
  • ულიმიტო წუთები არ ვრცელდება ვიდეოზარზე, ფასი: 1 წთ. - 35თ.;
  • თუ თქვენ უკვე სარგებლობთ რომელიმე კოქტეილით და გაიაქტიურებთ სხვა ან იმავე კოქტეილს, მოქმედი კოქტეილი და ერთეულები გაუქმდება;
  • კოქტეილის გააქტიურებიდან მისი ვადის გასვლამდე შესაძლებელია ნებისმიერი კომპონენტის შევსება (ერთეულების დამატება). ფასი განისაზღვრება კონკრეტულ მომენტში მისი სარგებლობისთვის დადგენილი შეთავაზების/ფასდაკლების მიხედვით.
1000 SMS – 5₾ (გაუქმებულია 02.05.22-დან)

შეძენილი პაკეტის გამოყენების ვადაა 30 დღე. 30 დღის შემდეგ დარჩენილი SMS/MMS-ები ინახება პაკეტის ახლიდან შეძენამდე,
შენახვის მაქსიმალური ვადა - 7 დღე (7 დღის შემდეგ დარჩენილი ერთეულები ანულირდება);
პაკეტის ფარგლებში შეძენილ SMS/MMS ერთეულების გამოყენება შეუძლებელია საერთაშორისო SMS/MMS-თვის.

ტარიფი "ბალი" (პირობები 02.05.22-მდე)

მაგთის მობილურ ქსელზე - 5 თეთრი/წუთი;
სილქნეტის, სელფისა და საქართველოს ფიქსირებულ ქსელებზე (გარდა ნომრებისა, რომლებიც იწყება კოდით: +99544) - 12 თეთრი/წუთი;
ზარის წამოწყება - 12 თეთრი;
საქართველოს სხვა მობილურ ქსელებზე - 24 თეთრი/წუთი;
მობილური ინტერნეტი 1 მბ - 1 თეთრი;
1 SMS/MMS - 1 თეთრი.
ტარიფის ჩართვა/გამორთვა: *000 OK/ *001 OK
ტარიფით 30-დღიანი სარგებლობის ღირებულება: 1₾

ბალი კლუბი (გაუქმებულია 02.05.22-დან)

ბალის კლუბის წევრებს საჩუქრად ყოველთვე - 100 მბ, 30 წუთი მაგთის მობილური ქსელის მიმართულებით და 100 SMS.
საჩუქრის მიღების პირობები:
- წინა თვეში ანგარიშის მინიმუმ 3 ლარით შევსება;
იმ შემთხვევაში, თუ წინა თვეში ანგარიშის შევსება მოხდა მხოლოდ 1 ლარით, ირიცხება კლუბის ძველი ბონუსი: 30 წუთი და 30 SMS.
- ყოველთვიური საჩუქრის, 30 წუთის, გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ მაგთის მობილური ქსელის მიმართულებით.
- ბონუსების გამოყენების ვადა - 30 დღე.

ტარიფი „უნივერსალი“ (გაუქმებულია 02.05.22-დან)

წუთის ფასი მაგთის, სილქნეტის, სელფისა და საქართველოს ფიქსირებული ქსელების მიმართულებით (გარდა ნომრებისა, რომლებიც იწყება კოდით: +99544) - 10 თეთრი;   ზარის წამოწყების საფასური - 10 თეთრი;
წუთის ფასი საქართველოს სხვა ქსელების აბონენტებთან - 24 თეთრი.
ტარიფის გააქტიურება უფასოა
ჩართვა:*110#OK

ჟანGBადი (გაუქმებულია 02.05.22-დან)

1 კვირის სამყოფი ჟანGBადი - 1GB მობილური ინტერნეტი და 1000 SMS 3 ლარად.
ჩართვის კოდი: *173# OK
ერთეულების გამოყენების ვადა - 7 დღე;
ვადის გასვლამდე პაკეტის ხელმეორედ შეძენის შემთხვევაში, გამოუყენებელი მეგაბაიტები და სმს-ები დაემატება ახალი პაკეტის ერთეულებს.

ონლაინ პაკეტი (გაუქმებულია 02.05.22-დან)

დღიური მაღალსიჩქარიანი ინტერნეტის ლიმიტი: 10MB 20 თეთრად ან 70MB 50 თეთრად.
არჩეული ლიმიტის გასვლის შემდეგ ინტერნეტის სიჩქარე მცირდება.
თანხის ჩამოჭრა ხდება მობილური ბალანსიდან, ყოველ 24 საათში ერთხელ.

არასაკმარისი ბალანსის შემთხვევაში სერვისი შეჩერდება. გამოუყენებელი მეგაბაიტები გაუქმდება.
პაკეტის შეძენა დღის განმავლობაში შეუზღუდავია.
მეგაბაიტები დაჯამდება და გამოყენების ვადა აითვლება ბოლო შენაძენის მომენტიდან.
ჩართვა/გამორთვა: *117#OK

20 მბ - 12.5 ლარად (შეთავაზება დასრულებულია 01.04.21-დან)

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტპაკეტი - 20 მბ/წმ თვეში 12.5 ლარად - 12 თვე.
შემდეგი 12 თვე - 25 ლარი.
ინსტალაციის ღირებულება - 150 ლარი

ულიმიტო ინტერნეტი - 18 ₾ /თვე (შეთავაზება დასრულებულია 01.04.21-დან)

3G მოდემის შეძენის შემთხვევაში, ულიმიტო ინტერნეტით თვეში 18 ლარად - 12 თვე.
3G ქსელის სიჩქარით - 50 000 მბ, 50 000 მბ-ის გახარჯვის შემდეგ ინტერნეტის სიჩარე შემცირდება.
მოდემის ღირებულება - 148 ₾

დაიმატეთ ტელევიზია 10 ლარად (15 ლარის ნაცვლად) - შეთავაზება დასრულებულია 31.12.2021-ში

თითოეულ დამატებულ ტელევიზიაზე სააბონენტო გადასახადი - 10 ლარი / 30 დღე

აქციით ისარგებლებთ, თუ:

გაქვთ მხოლოდ ინტერნეტი და იმატებთ 2 (ან მეტ) ტელევიზიას;

გაქვთ ინტერნეტი და ტელევიზია და იმატებთ მეორე (ან მეტ) ტელევიზიას.

180 დღის გასვლის შემდეგ დაუბრუნდებით სტანდარტულ ტარიფს.