ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტისა და IP ტელევიზიის მომსახურების პირობები

ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტისა და IP ტელევიზიის ინსტალაციის პირობები

იმისთვის, რომ შეამოწმოთ, არის თუ არა შესაძლებელი თქვენს მისამართზე ინტერნეტისა და IP ტელევიზიის ინსტალაცია, დაგვირეკეთ 110011 ან 0322170000 (ზარი მაგთიკომის ქსელიდან უფასოა).

შეარჩიეთ სასურველი რეგიონი და მიიღეთ საუკეთესო შეთავაზება პაკეტების ღირებულებაზე.

 • აქციის ფარგლებში ინსტალაცია უფასოა (30.11.2024-ის ჩათვლით).

ინსტალაციის სტანდარტული პირობები:

 • ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტის ინსტალაცია - 50
 • ორი სერვისის, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტისა და IPTV-ის ინსტალაცია - 80
 • ორი სერვისის, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტისა და VoIP-ის ინსტალაცია - 80
 • სამი სერვისის, ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ინტერნეტის, IPTV-ისა და VoIP-ის ინსტალაცია - 120
 • IP ტელევიზიის დამატების ღირებულება - 50
 • VoIP-ის დამატების ღირებულება - 50 (აქცია: უფასო ინსტალაცია)
  IP ტელევიზიისა და VoIP-ის დაყენება შეუძლებელია ოპტიკურ ბოჭკოვანი ინტერნეტის გერეშე.
 • ყოველი დამატებითი ტელევიზიის ინსტალაცია - 50 (აქციის ფარგლებში ინსტალაცია უფასოა - 31.05.2024-ის ჩათვლით).
 • ყოველთვიური სააბონენტო გადასახადი დამატებით ტელევიზიაზე:
  „ქართული“ პაკეტის მომხმარებლებისთვის - 10 ლარი / 30 დღე;
  „რეგიონული“, „ძირითადი“ და „სრული“ პაკეტების მომხმარებლებისთვის - 15 ლარი / 30 დღე;

შეკვეთის გაფორმებისას მიმღების კომპლექტი გადმოგეცემათ დროებით სარგებლობაში.

მომსახურების ნებისმიერი მიზეზით შეწყვეტისას, 75 დღის ვადაში უნდა დააბრუნოთ დროებით სარგებლობაში გადმოცემული მომსახურების აპარატურა, წინააღმდეგ შემთხვევაში, თუ მომსახურების აპარატურის გადმოცემიდან არ გასულა 3 წელი, დაგეკისრებათ საკომპენსაციო თანხა. იხილეთ აპარატურის არდაბრუნების/დაზიანების საკომპენსაციო პირობები.

იხილეთ აპარატურის ჩამონათვალი სრულად.
იმ შემთხვევაში თუ შეძენილი გაქვთ დეკოდერი (199), პაკეტების საფასურს გამოაკლდება 8 ლარი, შესაბამისად, ყოველთვე გადაიხდით 8 ლარით ნაკლებს.

პაკეტის ცვლილება:

პაკეტის ცვლილება შესაძლებელია აპლიკაციიდან MyMagti, ან ცხელ ხაზთან დაკავშირებით.
პაკეტის შეცვლის, ასევე დამატებითი პაკეტის გააქტიურების შემთხვევაში, დაბალ პაკეტზე დაბრუნებას ან დამატებითი პაკეტის გაუქმებას შეძლებთ 30 კალენდარული დღის გასვლის შემდეგ.

კინოარხების კოდირება

კომუნიკაციების მარეგულირებელი კომისიის გადაწყვეტილების გამო, 31.08.23-დან განხორციელდა მაგთის კინოარხების კოდირება:

 • "ჩვენი მაგთი" - N201;
 • "მაგთი კინო" - N202;
 • "მაგთი ჰიტი" - N203.

არხზე კოდის მოხსნა

კოდის მოსახსნელად გადართეთ შესაბამის არხზე და აირჩიეთ ერთ-ერთი ვარიანტი:

 • არხზე კოდის მოხსნა

„არხზე კოდის მოხსნით“ თქვენ ადასტურებთ, რომ არხზე დროის ნებისმიერ მონაკვეთში, არასრულწლოვანებისთვის შეუსაბამო კონტენტის შესაძლო განთავსების მიუხედავად, ის ხელმისაწვდომი იყოს იმ დრომდე, სანამ მომავალში თავად არ მოისურვებთ მის ხელახლა კოდირებას;

 • არხის ერთჯერადად გახსნა

„არხის ერთჯერადად გახსნით“ არხი ხელმისაწვდომი იქნება იმ დრომდე, სანამ არ გადართავთ სხვა არხზე, რის შემდეგაც მას კვლავ დაედება კოდი.

ორივე შემთხვევაში საჭიროა PIN კოდის შეყვანა, რის შემდეგაც არხზე წვდომა გაიხსნება არჩეული მეთოდით.

თუ არ გახსოვთ საკუთარი ტელევიზიის PIN კოდი, შეგიძლიათ დააჭიროთ ღილაკს „ახალი PIN კოდის გამოგზავნა“ და ახალი PIN კოდი გამოიგზავნება თქვენს საკონტაქტო მობილურ ნომერზე.

არხის ხელახალი კოდირება შესაძლებელია ნებისმიერ დროს.

დისტანციური მართვის პულტი:
 • ახალი დისტანციური მართვის პულტის ღირებულება - 15
 • მეორადი დისტანციური მართვის პულტის ღირებულება - 5

საგარანტიო პერიოდი - 30 კალენდარული დღე (სავალდებულოა ვიზუალურად დაუზიანებელი პულტის წარდგენა).

მომსახურების გაუქმების პირობები

აქტიური - სრული თვის სააბონენტო გადასახადის ჩარიცხვიდან ბალანსის ამოწურვამდე.

გამორთული გადაუხდელობის გამო - ბალანსის ამოწურვიდან 45 დღის განმავლობაში.
ჩართვისას იმოქმედებს სერვისის რეაქტივაციის საფასური.

გაუქმებული - ბალანსის ამოწურვიდან 45 დღეში.

კრედიტი - ისარგებლეთ მომსახურებით მაშინაც კი, როდესაც ანგარიშზე თანხა ამოგეწურებათ, გაიაქტიურეთ სერვისი თანხის ამოწურვიდან 10 დღის განმავლობაში;

ნაწილობრივი გადახდა - გათიშვის თარიღის დადგომამდე დაამატეთ ანგარიშზე თქვენთვის მისაღები თანხა და გადახდილი თანხის პროპორციულად გადაწიეთ გათიშვის თარიღი.

სერვისის რეაქტივაცია

გადაუხდელობის გამო გათიშული მომსახურების ჩართვაზე მოქმედებს სერვისის რეაქტივაციის საფასური. რეაქტივაციის საფასური შეადგენს 5 ლარს, რომელზეც მოქმედებს ქვემოთ მოცემული ფასდაკლება:

რეაქტივაციის დრო გათიშვიდან1 დღე2 დღე3 დღე4 დღე5 დღე6 დღე7 დღე8 დღე9 დღე10 დღე
რეაქტივაციის საფასური0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
საკონტაქტო ნომერი

სერვისის შეკვეთისას ან შემდგომ დაფიქსირებული მობილურის ნომერი ითვლება „საკონტაქტო ნომრად“.
საკონტაქტო ნომერზე კომპანიის მხრიდან SMS-ის სახით იგზავნება თქვენთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, მაგ: ხელმოწერისა და აქტივაციის კოდები (რომელიც გამოიყენება როგორც TV პორტალზე ცვლილების განსახორციელებლად, ასევე - აპლიკაციაში MyMagti რეგისტრაციისთვის), ფინანსური და საინფორმაციო სახის შეტყობინებები.
„საკონტაქტო ნომერი“ კომპანიაში აღიქმება, როგორც აბონენტის მაიდენტიფიცირებელი და შესაბამისად, განიჭებთ უფლებას, ოპერატორის დახმარების გარეშე განახორციელოთ სხვადასხვა ცვლილება, როგორიცაა ტარიფის შეცვლა, სერვისის შეჩერება, კრედიტის გააქტიურება და ა.შ.

რეალური IP:

რეალური IP სერვისით სარგებლობის ღირებულებაა 20 (30 დღე).
აღნიშნული თანხა დაემატება ძირითად სააბონენტო გადასახადს.

აღნიშნული მომსახურების პირობები და ტარიფები ვრცელდება კერძო პირებზე. თუ მომსახურების მიმღები არის იურიდიულ პირი, ან მომსახურების მიღების ფართი გამოყენებულია კომერციული მიზნებისათვის, მოქმედებს განსხვავებული პირობები.

გადახდა საკომისიოს გარეშე

გადაიხადეთ საკომისიოს გარეშე, მაგთის ვებგვერდის, აპლიკაციის MyMagti ან მომსახურების ოფისების მეშვეობით. გადახდა ასევე შესაძლებელია:

 • სწრაფი გადახდის აპარატებით
 • ინტერნეტ და მობაილ ბანკინგით
 • საბანკო გადარიცხვით

მომსახურება აღდგება გადახდიდან მაქსიმუმ 30 წუთში.
თანხის ჩარიცხვის სერვისის საფასური და პირობები დგინდება სერვისის გამწევი კომპანიების მიერ.

სერვისის დროებით შეჩერება (პაუზა) - გამოიყენეთ აპლიკაცია MyMagti და შეაჩერეთ სერვისის მიღება სასურველი ვადით.
სერვისის ღირებულება: 30 დღე - 3 ;

სეზონური მომსახურება - იმ შემთხვევაში, თუ მომსახურებას იყენებთ სეზონურად (მაგ.: აგარაკზე, სოფელში), შესაბამისად მომსახურებით სარგებლობთ მხოლოდ წლის გარკვეულ პერიოდში (უწყვეტად 4 თვეზე ნაკლები პერიოდით), შეგიძლიათ მომსახურება შეაჩეროთ გარკვეული ვადით ისე, რომ არ იმოქმედებს მომსახურების ან ხელშეკრულების შეწყვეტის სტანდარტული პირობა. მომსახურებით სარგებლობის განახლებისთვის თვის სააბონენოსთან ერთად დაგეკისრებათ სერვისის რეაქტივაციის ღირებულება. რეაქტივაციის საფასური დღგ-ს ჩათვლით: ინტერნეტი/IPTV მომსახურების შეჩერებიდან პირველი 150 კალენდარული დღის ვადაში რეაქტივაციის შემთხვევაში შეადგენს 10 ლარს, ხოლო მომდევნო 210 კალენდარული დღის შემთხვევაში - დამატებით 5 ლარს.

ფასიანი მომსახურება:

მომხმარებლის მოთხოვნით გაყვანილობის შეცვლა - 20

აღნიშნული მომსახურების პირობები და ტარიფები ვრცელდება კერძო პირებზე. თუ მომსახურების მიმღები არის იურიდიულ პირი, ან მომსახურების მიღების ფართი გამოყენებულია კომერციული მიზნებისათვის მოქმედებს განსხვავებული პირობები. აღნიშნული პირობები მოცემულია სტანდარტული შემთხვევებისას. ჩართვის სირთულის ან სხვა გარემოების გათვალისწინებით, პირობები შეთანხმდება ინდივიდუალურად.

აპარატურა

მომსახურების მისაღებად შეგიძლიათ ისარგებლოთ ნებისმიერი მოწყობილობით (კომპიუტერი, პლანშეტი, Wi-Fi მოწყობილობა და ა. შ.). აპარატურა უნდა იყოს იმპორტირებული იმ ქვეყნიდან, რომლის ტექნიკური რეგლამენტი სამოქმედოდ დაშვებულია საქართველოში და გააჩნია ამ ქვეყნის კანონმდებლობით გათვალისწინებული შესაბამისობის შეფასების დამადასტურებელი დოკუმენტები და ნიშანდება ან/და გააჩნია CE ნიშანდება.

ინტერნეტ ან/და IP ტელევიზიის მომსახურების მიღებისას უნდა გამოიყენოთ მხოლოდ მაგთიკომის მიერ გადმოცემული აპარატურა: ინტერნეტ მომსახურების შემთხვევაში - ONT (ოპტიკური ქსელის ტერმინალი), ტელევიზიით მომსახურების შემთხვევაში - STB (ტელევიზიის დეკოდერი).

FTTB ქსელის ინტერფეისის და სხვა ტექნიკური მახასიათებლები:

მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები კომუტატორისთვის:
Standards and Protocols: 10BASE-T(IEEE 802.3i), 100BASE-TX(IEEE 802.3u)
Interface: 2x 10/100Mbps Auto-Negotiation RJ45 ports supporting Auto-MDI/MDIX IPTV Functions: IGMP Snooping

მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები მარშუტიზატორისთვის:
Standards and Protocols: 10BASE-T(IEEE 802.3i), 100BASE-TX(IEEE 802.3u)
Interface: 2x 10/100Mbps Auto-Negotiation RJ45 ports supporting Auto-MDI/MDIX WAN Types: Dynamic IP
Functions: DHCP, NAT
IPTV Functions: Bridge, IGMP Snooping