სპეც. ნომრები

სპეც. ნომერი არის სხვადასხვა ორგანიზაციისთვის გამოყოფილი ნომერი, რომელიც გამოიყენება სხვადასხვა მიზნისთვის/მომსახურებისთვის (მაგალითად: საქველმოქმედო ნომრები, საინფორმაციო ცნობარის ნომრები, ნდობის ტელეფონი, ინტერაქტიული გამოკითხვა და ა.შ.). ასეთ ნომრებზე შესაძლოა შემავალ ზარზე/SMS-ზე დადგენილი იყოს განსხვავებული საფასური. სპეც. ნომრების ფორმატია: 800XXXXXX-999 XXXXXX, ასევე 1XX(XXX) ფორმატის მოკლე ნომრები, ხოლო SMS ნომრები - 9XXXX. სპეც. ნომრით მომსახურების მიღებამდე, ნომრით მოსარგებლე პირთან უნდა გადაამოწმოთ ასეთ მომსახურებაზე დადგენილი ტარიფის ოდენობა. თუ სპეც. ნომერზე მომსახურების მიღებისათვის არ არის დადგენილი დამატებითი საფასური, ასეთ ნომერზე დარეკვისას/SMS-ის გაგზავნისას მოქმედებს სტანდარტული ტარიფი.

იხილეთ გარკვეული სპეც. ნომრების საილუსტრაციო მაგალითები:

SMS

ნომრებიდანიშნულებასაფასური
90XXXინტელექტუალური ქსელებით მომსახურება"უფასო" (Toll Free)
91XXX-92XXXინტელექტუალური ქსელებით მომსახურებასტანდარტული ტარიფი
93XXXკონტენტით მომსახურება
(დამატებითი ფასიანი მომსახურება)
მომსახურების მიღების საფასური დგინდება ნომრით მოსარგებლე პირის მიერ. მომსახურების საფასურს ემატება მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნის სტანდარტული ტარიფი
95XXXინტერაქტიული გამოკითხვები
(დამატებითი ფასიანი მომსახურება)
მომსახურების მიღების საფასური დგინდება ნომრით მოსარგებლე პირის მიერ. მომსახურების საფასურს ემატება მოკლე ტექსტური შეტყობინების გაგზავნის სტანდარტული ტარიფი

ზარები

ნომრებიდანიშნულებასაფასური
800 XXXXXXინტელექტუალური ქსელებით მომსახურება"უფასო" (Toll Free)
801 XXXXXXინტელექტუალური ქსელებით განაწილებული ხარჯებით მომსახურებამომსახურების მიღების საფასური დგინდება ნომრით მოსარგებლე პირის მიერ. მომსახურების საფასურს ემატება ზარის განხორციელების სტანდარტული ტარიფი
802 XXXXXX-899 XXXXXXინტელექტუალური ქსელებით მომსახურება (დამატებითი ფასიანი მომსახურება)მომსახურების მიღების საფასური დგინდება ნომრით მოსარგებლე პირის მიერ. მომსახურების საფასურს ემატება ზარის განხორციელების სტანდარტული ტარიფი
900 XXXXXXსხვადასხვა დამატებითი ფასიანი მომსახურებამომსახურების მიღების საფასური დგინდება ნომრით მოსარგებლე პირის მიერ. მომსახურების საფასურს ემატება ზარის განხორციელების სტანდარტული ტარიფი
901 XXXXXXდამატებითი ფასიანი მომსახურება - საქველმოქმედომომსახურების მიღების საფასური დგინდება ნომრით მოსარგებლე პირის მიერ. მომსახურების საფასურს ემატება ზარის განხორციელების სტანდარტული ტარიფი
902 XXXXXXდამატებითი ფასიანი მომსახურება - ნდობის ტელეფონიმომსახურების მიღების საფასური დგინდება ნომრით მოსარგებლე პირის მიერ. მომსახურების საფასურს ემატება ზარის განხორციელების სტანდარტული ტარიფი
903 XXXXXXდამატებითი ფასიანი მომსახურება - ინტერაქტიულიმომსახურების მიღების საფასური დგინდება ნომრით მოსარგებლე პირის მიერ. მომსახურების საფასურს ემატება ზარის განხორციელების სტანდარტული ტარიფი
904 XXXXXX-909 XXXXXXსხვადასხვა დამატებითი ფასიანი მომსახურებამომსახურების მიღების საფასური დგინდება ნომრით მოსარგებლე პირის მიერ. მომსახურების საფასურს ემატება ზარის განხორციელების სტანდარტული ტარიფი
910 XXXXXX-999 XXXXXXმომსახურების სხვადასხვა სახეობებიმომსახურების მიღების საფასური დგინდება ნომრით მოსარგებლე პირის მიერ. მომსახურების საფასურს ემატება ზარის განხორციელების სტანდარტული ტარიფი
16XXXარასატელეკომუნიკაციო მომსახურება
(დამატებითი ფასიანი მომსახურება)
სტანდარტული ტარიფი ან ნომრით მოსარგებლე პირის მიერ დადგენილი საფასურს დამატებული სტანდარტული ტარიფი.
ზარი, ნომრით მოსარგებლე პირის მოთხოვნის საფუძველზე შესაძლოა იყოს უფასო.
17XXXსატელეკომუნიკაციო მომსახურება
(დამატებითი ფასიანი მომსახურება)
სტანდარტული ტარიფი ან ნომრით მოსარგებლე პირის მიერ დადგენილი საფასურს დამატებული სტანდარტული ტარიფი.
ზარი, ნომრით მოსარგებლე პირის მოთხოვნის საფუძველზე შესაძლოა იყოს უფასო
118XXსაინფორმაციო-საცნობარო
(დამატებითი ფასიანი მომსახურება)
მომსახურების მიღების საფასური დგინდება ნომრით მოსარგებლე პირის მიერ. მომსახურების საფასურს ემატება ზარის განხორციელების სტანდარტული ტარიფი.