ქართული
86 არხი
11
30 დღე
სტანდარტული
174 არხი
25
30 დღე
პრემიუმი
226 არხი
37
30 დღე
რეგიონული
122 არხი
17
30 დღე
დამატებითი ინფორმაცია