მობილური ინტერნეტის პარამეტრები

Samsung
 • დააჭირეთ [Settings].
 • აირჩიეთ [Connections].
 • აირჩიეთ [Mobile networks].
 • აირჩიეთ [Access Point Names].
 • დააჭირეთ [Add].
  შეავსეთ ველები:
  Name: magti
  APN: 3g.ge.
 • შეინახეთ ჩანაწერი
 • ჩართეთ [Mobile data].
 • თუ ორსიმიანია ტელეფონი, მონიშნეთ სიმ ბარათი.
 • გამორთეთ-ჩართეთ ტელეფონი
iPhone
 • დააჭირეთ [Settings].
 • აირჩიეთ [Mobile data].
 • ჩართეთ [Mobile data].
 • აირჩიეთ [Mobile Data Network].
 • შეავსეთ ველი:
  MOBILE DATA
  APN: 3g.ge
 • გამოდით უკან და გადატვირთეთ ტელეფონი.
Realme
 • დააჭირეთ [Settings].
 • აირჩიეთ [Dual SIM & mobile networks].
 • მონიშნეთ სასურველი სიმი.
 • აირჩიეთ [Access Point Names].
 • დააჭირეთ + ნიშანს.
 • შეავსეთ ველები:
  Name: magti
  APN: 3g.ge
 • დააჭირეთ [Save].
 • ჩართეთ [Mobile data].
 • გამორთეთ-ჩართეთ ტელეფონი.
Xiaomi
 • დააჭირეთ [Settings].
 • აირჩიეთ [Sim Cards & Mobile networks].
 • ჩართეთ [Mobile data].
 • აირჩიეთ SIM ბარათი, რომლის კონფიგურაციაც გსურთ.
 • აირჩიეთ [Access Point Names].
 • შეავსეთ ველები:
  Name: magti
  APN: 3g.ge
 • შეინახეთ ჩანაწერი.
 • გამორთეთ-ჩართეთ ტელეფონი.
Redmi
 • დააჭირეთ [Settings].
 • აირჩიეთ [Sim Cards & Mobile networks].
 • ჩართეთ [Mobile data].
 • აირჩიეთ SIM ბარათი, რომლის კონფიგურაციაც გსურთ.
 • აირჩიეთ [Access Point Names].
 • შეავსეთ ველები:
  Name: magti
  APN: 3g.ge
 • შეინახეთ ჩანაწერი.
 • გამორთეთ-ჩართეთ ტელეფონი.
Huawei
 • დააჭირეთ [Settings].
 • აირჩიეთ [Mobile network].
 • აირჩიეთ [Mobile data].
 • ჩართეთ [Mobile data].
 • აირჩიეთ [Access Point Names (APNs)].
 • შეავსეთ ველები:
  name: Magti
  APN: 3g.ge
 • შეინახეთ ჩანაწერი.
 • გამორთეთ-ჩართეთ ტელეფონი.
 • მონიშნეთ სიმ ბარათი (Settings,Mobile network, Sim management).
Google Pixel
 • დააჭირეთ [Settings].
 • აირჩიეთ [Network and Internet].
 • აირჩიეთ [SIMs].
 • ჩართეთ [Mobile data].
 • აირჩიეთ [Access Point Names].
 • დააჭირეთ + ნიშანს.
 • შეავსეთ ველები:
  სახელი: Magti
  APN: 3g.ge
 • შეინახეთ ჩანაწერი.
 • გამორთეთ-ჩართეთ ტელეფონი.

Hotspot iPhone
 • დააჭირეთ [Settings].
 • აირჩიეთ [Mobile data].
 • ჩართეთ [Mobile data].
 • აირჩიეთ [Mobile Data Network].
 • შეავსეთ ველები:
  MOBILE DATA
  APN: 3g.ge
  LTE SETUP (OPTIONAL)
  APN: 3g.ge
  PERSONAL HOT SPOT
  APN: 3g.ge
 • გამოდით უკან და გადატვირთეთ ტელეფონი.
Hotspot Android
 • დააჭირეთ [Settings].
 • აირჩიეთ [Connections].
 • აირჩიეთ [Mobile Hotspot and Tethering].
 • ჩართეთ [Mobile Hotspot].

MMS IOS
 • დააჭირეთ [Settings].
 • აირჩიეთ [Mobile data].
 • ჩართეთ [Mobile data].
 • აირჩიეთ [Mobile Data Network].
 • შეავსეთ ველები:
  APN: 3g.ge
  MMSC: http://mms.magticom.ge
  MMS Proxy: 81.95.160.16:9401
  MMS MAX MESSAGE SIZE: 524288
  MMS UA Prof URL: mms

  MENU-settings-messages > MMS messaging ( ჩართეთ)
MMS Android
 • დააჭირეთ [Settings].
 • აირჩიეთ [Connection].
 • აირჩიეთ [Mobile networks].
 • აირჩიეთ [Access Point Names].
 • დააჭირეთ [Add].
  შეავსეთ ველები:
  Name: magticom mms
  APN: 3g.ge
  MMSC: http://mms.magticom.ge
  Multimedia message Proxy: 81.95.160.16
  Multimedia mesage port: 9401
  MCC: 282
  MNC: 02
  APN type: mms
 • შეინახეთ ჩანაწერი.
 • ჩართეთ [Mobile data].
 • გამორთეთ-ჩართეთ ტელეფონი.