ტარიფები (მაგთი ფიქსის სერვისი გაუქმებულია 29.07.2022-დან)